Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květen

1. 5. 2012

 • 1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5. 

 Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.

 Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst. 

Na svatého Filipa - první senoseče.

Filipojakubská chladna jsou pro sady a zahrady zrádná.

Svatý Filip s Jakubem krávy pasou za plotem.

 • 3. května: Nalezení sv. Kříže 

 Svatý Kříž - ovcí stříž. 

Na svatého Kříže nalezení nepřekvapí ochlazení.

 • 4. května: sv. Floriána, mučedníka v Rakousku ( + 304 ) 

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

 Na svatého Floriána zasej fazulku. 

Je-li o dni svatého Floriána vítr, bude v roce mnoho požárů.

Svatý Florián uklízí mlynářské žoky (= vyklepává pytle od mouky - poletuje sníh).

 • 7. května: sv Stanislava

Na svatého Stanislava mají brambory svátek.

Stanislávek - daří hlávek.

 • 10. května: sv. Izidora, rolníka ve Španělsku, patrona rolníků ( + 12. století ) 

Sv. Izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje. 

 • 11. května: sv. Mamerta, arcibiskupa ve Francii ( + 477 ) 

O svatém Mamertu zima už šla k čertu. 

 • 12. května: sv. Pankráce, římského mučedníka ze 4. století 
 • 13. května: sv. Serváce, biskupa v Belgii ( + 384 ) 
 • 14. května: sv. Bonifáce, mučedníka v Římě ( + 307 ) 

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazi veta.

 Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

 Svatí Servác, Pankrác a Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna jak se patří. 

Prší-li na železné muže, bude pršet po mnoho dnů.

Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci

 • 15. května: sv. Žofie, panny a mučednice římské z prvních století 

Žofie vína upije.

Svatá Žofie políčka často zalije. 

 • 16. května: sv. Jana Nepomuckého, českého kněze a mučedníka ( + 1393 ) 

Na svatého Marka schová se v žitě vranka, na svatého Jana schová se v žitě vrána. 

Svatý Jan z Nepomuku drží létu pevně ruku.

Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

 • 19. května: Petr Celestýn

Na Petra Celestina se mohou již vysazovat ven okurky.

 • 25. května: sv. Urbana I., papeže a mučedníka ( + 230 ) 

Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.

Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.

Na Urbanův den, pospěšme síti len.

Urban-li nám pěkně hřeje a Vít deštěm vlaží, jak si člověk jenom přeje, tak jej pole blaží.

Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz. 

Jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

 • Neděle svatodušní - Hod Boží svatodušní (50 dnů po Velikonocích)

 O svatém Duše choď ještě v kožiše, po svatém Duchu nezbavuj se  kožichu.

 Na svatý Duch do vody buch, na Boží Tělo, do vody smělo.

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

 • Měsíc květen všeobecně:

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem,  máj - vyženeme kozy v háj.

Studený máj - v stodole ráj.

V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Když kvete bez ať kvete i víno.

Může-li se na začátku května schovat vrána v žitě, lze očekávat dobrou žeň.

Prší-li na začátku května, bývá víno v nebezpečí.

Máj má být chladný, ale ne studený.

Suchý květen, suchý rok.

Málo trávy na louce – málo peněz v tobolce

Co v dubnu rozkvetlo, to květen pálí.

Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale roj o svatém Jáně nestojí ani za vodu v džbáně.

Ozývá-li se v květnu často hrom, potom v červnu sotva kdy mrholí.

Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem.

Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena. 

Květen vodu nosí, červen louky kosí.

Na mokrý květen přichází suchý červen

Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena

V máji vlhko, chladno – bude vína na dno

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář